opbaren

Opbaren

Persoonlijk afscheid

Het opbaren van een overledene kan op diverse locaties plaatsvinden. Steeds vaker wordt de overledene, zoals dat vroeger gebruikelijk was, opgebaard in de thuissituatie. Na de laatste verzorging wordt de overledene opgebaard in een bed, op een opbaarplank of in de kist. De kamer waar de overledene ligt kan stemmig worden aangekleed en men kan de dierbare te allen tijde bezoeken en op persoonlijke wijze afscheid nemen.

opbaren

Uw wens staat centraal

Wanneer de keuze wordt gemaakt op te baren in een rouw- of uitvaartcentrum kan men de overledene op afspraak bezoeken in de speciaal hiervoor ingerichte afscheidskamer.

Het is soms ook mogelijk over een vierentwintig-uurs kamer te beschikken die men naar wens sfeervol kan inrichten. Een speciale sleutel geeft de nabestaanden vierentwintig uur per dag toegang.

Waardig moment

Soms wordt de keuze gemaakt de overledene de eerste dagen thuis op te baren en de laatste dagen een plaats in het mortuarium te bieden. Of andersom.

Zowel thuis als in een uitvaartcentrum wordt het lichaam gekoeld. Wanneer thanatopraxie (lichte balseming) wordt toegepast is koeling niet nodig.

Bezoek en afscheid door familie, kennissen en vrienden kan plaatsvinden op vastgestelde tijden. Bij een thuisopbaring kan men de bezoekregeling vrijlaten. Als u dat wilt kan ik de rouwbezoeken begeleiden, zowel thuis als in het uitvaartcentrum.

Na het laatste afscheid wordt de kist, vaak in aanwezigheid van de nabestaanden, gesloten.